Порталот www.ohrid1.com е локален електронски медиум во градот Охрид, а продуцира и објавува вести, интервјуа , стории, видео и аудио емиси кои го третираат градот Охрид, но и Македонија и светот.

Ohrid1.com е познат по тоа што покрај дургото објавува ексклузивни вести и стории кои ги немаат другите медиуми.

Издавач на порталот е фирмата ЛТ ТРЕИД ДООЕЛ Охрид.

Главен и одговорен уредник е Весна Баштованска