Содржините од секаков вид ( текстови, аудиа, видеа, фотографии ) објавени на Охрид 1 не смее да се користат без дозвола на порталот или без договор за финансиска надохната за автоско право.