На денешен ден Руската империја ја продала Алјаска на САД

На денешен ден, 30.03.1867 година, САД во вредност од 7,2 милиони тогашни долари (~ 105 милиони $ денешна вредност) ја откупува Алјаска од Руската империја.