Фото:Охридските оџаци прочадеа во јуни!!

Фото:Охридските оџаци процадеа во јуни!!