НОВА МАКЕДОНИЈА во 1957 за рекордниот прилив на туристи

Фотографија и текст за рекорден прилив на туристи во 1957 година објавен во весникот НОВА МАКЕДОНИЈА.

Скенираниот принт е превземен ФБ Охрид слики од минатото.