Седници на шест собраниски комисии

Во Собранието на Република Македонија денеска ќе заседаваат Законодавно-правната и комисиите за економски прашања, за политички систем и односи меѓу заедниците, за транспорт, врски и екологија, за земјоделство, како и за прашања на изборите и именувањата.

Единствена точка на седницата на Комисијата за економски прашања е Предлог-законот за изменување на Законот за трговија на зелени пазари по скратена постапка во второ читање, пред Комисијата за политички систем е Предлог-законот за дополнување на Законот за пратениците по скратена постапка во второI читање, додека Комисијата за транспорт ќе расправа пое Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот поштенските услуги по скратена постапка,

Членовите на Комисијата за земјоделство ќе ги разгледат Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството и Предлог-законот за изменување на Законот за земјоделство и рурален развој, двата поднесени за донесување во скратена постапка,

На дневен ред на Комисијата за прашања на изборите и именувањата се формирање комисија за селекција на кандидати за претседател и за членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, како и утврдување Предлог – одлука за именување на заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.

Пред Законодавно-правната комисија се предлог-законите за изменување и дополнување на законите за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, за земјоделство и рурален развој, за трговија на зелени пазари, за поштенските услуги, како и за дополнување на Законот за пратениците, сите по скратена постапка.